Your address will show here +12 34 56 78
Tadımlı Sohbet Toplantıları

Nazlı Pişkin ile Yemekte Tarih Var

Tarihsel akış göz önünde bulundurularak antikçağ, ortaçağ ve yeniçağ olarak planlanmıştır. Gerek görülmesi durumunda bu dönemlere yenileri eklenebilir. Oturumlar, ele alınan her dönem için o dönemde Akdeniz havzasında etkili olan uygarlık/uygarlıkların yemek kültürü, yiyecek malzemeleri, kap çeşitleri, alet çeşitleri, yiyecek saklama, soğutma, pişirme teknikleri gibi konular ele alınarak, dönemin yaygın dinlerinin ve görüşlerinin, felsefe akımlarının yemek kültürüne dair kural ve kısıtlamaları bağlamında yemek reçetelerinin nasıl şekillendiğinin örneklerle ele alınacağı yemekli sohbet olacaktır. Bu uygarlıklar, antikçağ için Hitit, Sümer, Mısır, Fenike, Urartu, Yunan ve Roma; ortaçağ için Hıristiyan devletlerini ve kültürünü temsilen Bizans ve Müslüman Arap devletlerini ve kültürünü temsilen Abbasi; yeniçağ için ise Osmanlı’dır.
Nazlı Pişkin hakkında: http://www.incekiler.com/index.php/hakkimda/

  • Antikçağ Akdeniz Mutfağı

  • Ortaçağ Akdeniz Mutfağı

  • Yeniçağ Akdeniz Mutfağı